CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

AÏLLAMENTS TÈRMICS / AÏLLAMENTS SONORS

AÏLLAMENTS TÈRMICS - AÏLLAMENTS SONORS - cabezera

MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A QUALSEVOL PROJECTE O MILLORA D’AÏLLAMENT TÈRMIC O SONOR

 

Fem instal·lacions, manteniments i reparacions. Totes els sistemes i tots el materials d’última tecnologia per aconseguir el màxim aïllament.

Atenem particulars, comerços, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

Si tens nous projectes d’insonorització o qualsevol aïllament tèrmic a realitzar, no dubtis en trucar-nos, SOM RÀPIDS I EFICAÇOS, ESPECIALISTES EN PROBLEMES CRÒNICS I DE DIFÍCIL SOLUCIÓ.

Assolim els objectius marcats per normativa o imposats en el permís d’obra i habilitació.

Solucionem problemes veïnals per transmissió de sorolls entre pisos colindants en edificis amb alta conductivitat sonora.

Solucionem problemes d’humitats per condensació en vivendes amb aïllaments deficients; parets fredes i amb falta de ventilació intramurs.

Especialistes en aïllament entre habitacions i plantes d’hotels.

Tenim molta experiència en aïllament sonor de maquinària


DISPOSEM DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES PER A LA DETECCIÓ DE LES AVARIES A l’INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS.


AÏLLAMENTS TÈRMICS - AÏLLAMENTS SONORS -- IN 1
AÏLLAMENTS TÈRMICS - AÏLLAMENTS SONORS -- IN 2

Atenció a empreses i comerços; Fem instal·lacions complertes, inclús clau en mà, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el vostre despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua. Assolim objectius de les normatives de sorolls.

Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions de llum, clima, gas i aigua segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

 Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

 Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

AÏLLAMENT TÈRMIC, D’AMBIENTS O DE CANONADES

L’aïllament tèrmic és una tècnica o mètode que s’utilitza per tal d’aïllar tèrmicament un espai determinat, de manera que en aquest si redueixi la calor que es transmet des del medi ambient. Aquest procés es fa gràcies a les característiques que tenen certs materials amb la capacitat d’aïllar tèrmicament o bé amb baixa conductivitat tèrmica.

L’aïllament tèrmic permet consumir menys energia ja que manté de forma estable la temperatura de l’interior de l’edifici o espai aïllat tèrmicament, permet una millor protecció de les persones i els bens d’aquestes i, tanmateix, permet protegir l’ambient. Els beneficis ambientals que produeix l’aïllament tèrmic són considerables ja que redueix la contaminació de l’ambient, el CO2, l’efecte hivernacle i la pluja àcida.

La principal propietat dels materials que serveixen per a l’aïllament tèrmic és que aquests materials tenen molt baixa conductivitat elèctrica o tèrmica. Alguns dels materials que s’utilitzen normalment per aïllar edificis, espais o canonades són:

 • Poliestirens extruïts i Poliestirens expandits
 • PUR
 • Llanes minerals, d’ovella, de roca i de vidre
 • Poliuretà
 • Panells Sandwich
 • Productes lleugers reflectants
 • Vegetals com palla, corcó natural, etc.
 • Entre d’altres.

El millor moment per a instal·lar els aïllaments tèrmics és quan es realitza una reforma ja que en aquest moment és més econòmic.

L’aïllament tèrmic es pot dur a terme en parets, terres, sostres, finestres, canonades, instal·lacions de gas i aigua, teulades, etc.

INSONORITZACIÓ D’AMBIENTS I CANONADES

La insonorització acústica o l’aïllament acústic és la utilització d’objectes o materials per tal d’aïllar o reduir el soroll que s’emet entre l’exterior i l’interior, entre dos espais exteriors o entre dos espais interiors. Quan parlem d’espai interior ens referim a edifici, local, empresa, habitatge o llar.

Per tal d’aïllar un ambient cal realitzar un informe de mesurament acústic el qual demostri que el soroll que hi ha a l’ambient en qüestió és superior al que està permès per llei, i a partir d’aquí és quan es proposaran les mesures correctores i aïlladores necessàries i adequades a l’espai que s’està aïllant i al soroll que s’està emetent.

El soroll es crea quan les ones sonores impacten sobre un element i creen una certa vibració, segons la potència d’aquestes ones sonores i segons el material amb el que xoquen el soroll serà més fort o més fluix.

Normalment, hi ha parets, sostres, terres, etc. que absorbeixen part del soroll i, per tant, funcionen com a aïllants sonors. No obstant a vegades aquestes infraestructures no són suficients per a aïllar un soroll més potent i llavors és quan s’han d’utilitzar mesures d’aïllament extres. Algunes d’elles són:

 • Les pantalles acústiques: són estructures que es posen entre la font que emet el soroll i l’espai que es vol aïllar. N’hi ha de molts tipus i de molt diferents.
 • Utilització de materials aïllants en la construcció d’edificis.
 • Els gabinets, sales i tancaments de zones industrials.
 • Els silenciadors.
 • Els dispositius per a controlar els sorolls de centrals elèctriques, de petroli, de gas, etc.

Els espais que normalment s’han d’aïllar acústicament són els edificis en la construcció d’aquests, en infraestructures, en habitatges i locals particulars, espais naturals i els seus voltants, en qualsevol edifici o local urbà, en les obertures de nous negocis, i en locals acústics, és a dir, locals destinats a l’audició.

Pel que fa als instruments que s’utilitzen per a calcular si és necessari l’aillament acústic o no, aquests són:

 • Una font sonora omnidireccional
 • Un generador de soroll rosa-blanc
 • Un amplificador de la potència
 • Una màquina d’impactes si el soroll emès és d’impacte.

Finalment, anomenar que hi ha tres formes de mesurar l’acústica d’un espai:

 • Mesura de soroll aeri: mesura si els locals estan ben aïllats horitzontalment i verticalment.
 • Mesura de soroll aeri de façana: mesura si la insonorització de dos locals es correcta verticalment.

Mesura de soroll d’impacte per a terres: mesura si l’aïllament horitzontal és el correcta i adequat pel soroll d’impacte que es pot produir en aquest.