CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

ANTENES, TV, TDT I SAT

ANTENES –TDT – SAT - cabezera

MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A QUALSEVOL PROBLEMA O AVARIA D’ANTENA, TELEVISOR, TDT I SATÈL·LIT

 

Fem instal·lacions, manteniments i reparacions. Totes les marques i tots els sistemes.

Si no es pot reparar, canviem per nou, sempre amb la millor relació qualitat/preu.

Atenem particulars, comerços, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

Si el teu televisor no es veu correctament, es pixela, es queda sense imatge o so, no dubtis en trucar-nos, SOM RÀPIDS I EFICAÇOS, ESPECIALISTES EN PROBLEMES CRÒNICS I DE DIFÍCIL SOLUCIÓ.

Solucionem problemes de Calibratge, de Recepció, Amplificació, Filtració de senyal…

 Utilitzem analitzadors de camp, analitzador d’espectre radiofònic i mesuradors de senyal de la més alta tecnologia.

 Moltes vegades, les avaries no es produeixen en els propis aparells, sinó que ells mateixos manifesten els primers símptomes d’un problema en la instal·lació.

Una bona i correcta instal·lació comença sempre en l’interior, amb cables de qualitat i acurades connexions.

 


DISPOSEM DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES PER A LA DETECCIÓ DE LES AVARIES A l’INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS


ANTENES –TDT – SAT - in 1
ANTENES –TDT – SAT - in 2

Avui en dia els estàndards de l’emissió de TV ens permeten gaudir tecnològicament de la més alta qualitat europea en el 96% del territori, per tant no et privis d’ aquest servei. Si per algun motiu penses que aquesta qualitat que et descrivim no arriba al teu domicili o s’ha desmillorat en els últims anys, truca’ns;  Segur que podem donar-te la Solució.

 AVANÇAT ALS PROBLEMES;

Fem acurades inspeccions preventives per intentar preveure futures avaries en les teves instal·lacions. Proposem accions correctives sense cap mena de compromís de realització.

Una bona revisió a temps amb les posteriors correccions fetes t’estalvia futures avaries d’ urgència costoses i gens grates.

Atenció empreses i comerços; Fem instal·lacions complertes, inclús clau en mà, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el vostre despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua.

 Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions de llum, clima, gas i aigua segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

 Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’ assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

Els televisors són aparells o sistemes que reben i transmeten imatges i sons que estan en moviment i a distància. Ho fan a través d’ones electromagnètiques o de radio, o bé, per xarxes de cable, de satèl·lit, etc. Avui en dia, la televisió és el mitjà de comunicació per excel·lència. Com ja hem dit anteriorment, doncs, els usos del televisor són principalment informar i comunicar a les persones que l’estan mirant, o tanmateix, és un mitjà de distracció.

Les avaries més comunes en televisors són: desplaçament vertical de la imatge, distorsió de la imatge, falta d’amplitud o d’altura, falta d’imatge, falta de so, efecte bandera, imatge reduïda, falta de colors o lluminositat, excés de brillantor o lluminositat, falta de senyal, imatge borrosa, no funcionen les entrades d’altres dispositius, no funciona el comandament a distància, etc.

Si ens fixem en la història d’aquest aparell observarem que Galileo Galilei amb el descobriment del telescopi ja va fer una petita aproximació al televisor. No obstant, no va ser fins a la invenció del iconoscopi per Vladimir Zyorykin i Philo Taylor Fransworth que la televisió es coneixeria tal i com la coneixem avui, electrònica, amb llum pròpia i amb imatges en moviment i de qualitat.

La TDT es defineix com a la Televisió Digital Terrestre, també és coneguda com a TDO la Televisió Digital Oberta. Aquest tipus de televisió va substituir l’any 2010 l’antiga Televisió Analògica Terrestre. La TDT va ser el resultat de la nova tecnologia digital, la qual es transmet a partir d’ones hercinianes terrestres, és a dir ones que es transmeten a través de l’aire sense necessitat de cables o satèl·lits, a través d’una senyal digital i gràcies a una xarxa de repetidors terrestres.

La nova televisió digital terrestre aporta noves avantatges, aquestes són principalment les següents: es comprimeix la senyal, hi ha molts mes canals, funcionament més eficient, millora de la qualitat d’imatge i so, i s’ofereixen més serveis. Tanmateix, aquest nou tipus de televisió ha permès poder veure les imatges en alta definició (HD)

Per tal que la TDT funcioni només són necessaris tres passos: comprovar la cobertura en la zona, adaptar la antiga antena a les noves característiques de la TDT i disposar d’un equip receptor de TDT, actualment totes les televisions porten aquest receptor incorporat. Així doncs, les possibles avaries que es poden tenir amb el TDT estaran relacionades amb alguns d’aquests tres passos, o bé amb l’antena, o bé amb l’aparell receptor de TDT o bé amb la cobertura de la zona. Tanmateix si hi ha altres tipus de problemes, aquests poden estar relacionats amb el televisor i seran similars als que hem anomenant anteriorment.

El SAT és també conegut com a la televisió per satèl·lit, aquest tipus de televisió s’obté gràcies a un mètode o procés de transmissió de senyals d’imatges i sons sempre a través d’un satèl·lit de comunicacions que es troba en òrbita i que permet enviar les seves senyals a qualsevol punt del planeta.

El funcionament d’aquest tipus de televisió és el següent: l’empresa de canals de televisió preparen un contingut que envien i rep el satèl·lit el qual es troba en la orbita geostacionària, per tant, segueix els moviments de rotació de la terra i això el converteix en estable. Aquest satèl·lit, és l’encarregat de propagar aquests canals o continguts televisius a qualsevol antena parabòlica, és a dir, a qualsevol televisor que tingui instal·lat un sistema descodificador o bé la televisió per satèl·lit.

Pel que fa als tipus de televisor per satèl·lit, n’existeixen tres: el de recepció directa al telespectador, la televisió per cable i els serveis afiliats a la televisió local.

Les possibles avaries que ens podem trobar amb aquest tipus de televisió són o bé les que hem anomenat al inici relacionades amb la TV o bé relacionades amb l’antena parabòlica o el descodificador de cada llar.