CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

ELECTRICITAT

ELECTRICISTA - cabezera

MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A QUALSEVOL PROBLEMA O AVARIA ELÈCTRICA

Fem instal·lacions, manteniments i reparacions. Totes les marques i tots els sistemes.

Si no es pot reparar, canviem per nou, sempre amb la millor relació qualitat/preu.

Atenem particulars, comerços, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

Si tens nous projectes elèctrics o t’ha sorgit alguna avaria, no dubtis en trucar-nos, SOM RÀPIDS I EFICAÇOS, ESPECIALISTES EN PROBLEMES CRÒNICS I DE DIFÍCIL SOLUCIÓ.

Solucionem problemes de Talls de llum, Creuaments, Salts periòdics dels diferencials o automàtics,  Manca de seguretat en les instal·lacions..

 Moltes vegades, les avaries no es produeixen en els propis aparells, sinó que ells mateixos manifesten els primers símptomes d’un problema en la instal·lació.

Una bona i correcta instal·lació comença sempre en l’interior, amb cables de qualitat i acurades connexions.


 DISPOSEM DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES PER A LA DETECCIÓ DE LES AVARIES A l’INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS


ELECTRICISTA - in 1
ELECTRICISTA - in 2

Atenció empreses i comerços; Fem instal·lacions completes, inclús clau en mà, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el vostre despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua.

 Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions de llum, clima, gas i aigua segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

 Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

 Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

AVANÇAT ALS PROBLEMES;

Fem acurades inspeccions preventives per intentar preveure futures avaries en les teves instal·lacions. Proposem accions correctives sense cap mena de compromís de realització.

Una bona revisió a temps amb les posteriors correccions fetes t’estalvia futures avaries d’ urgència costoses i gens grates.

 Avui en dia la tecnologia ens permet no només gaudir dels serveis que utilitzen el corrent elèctric , sinó que també ens permet protegir-los perquè durin molts anys.

La tecnologia també ens permet estalviar en el consum elèctric d’ aquests serveis dels que ja difícilment en podem prescindir.

MURIOLTEC analitza la teva instal·lació per reduir el consum elèctric just al necessari. També per protegir-la segons les disposicions de les normatives i per les exigides per la majoria de les companyies d’assegurances.

 Redactem Estudis personalitzats, beneficia’t de les millores en consum a la baixa, reals i garantides.

La il·luminació Led, ha avançat ens els últims anys fins a arribar a una qualitat quasi immillorable i inimaginable.

Amb una sola d’aquestes bombetes de només 2 a 3 wats de bona qualitat podem aconseguir el llum d’un ull de bou de 50 wats !!. Això es converteix en un estalvi energètic increïble, en aquest cas consumeixen entre 16 i 25 vegades menys.

Avui en dia, ja és possible instal·lar Leds en qualsevol tipus de punt de llum.

 Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

L’electricitat és una forma d’energia la qual consisteix en una sèrie de fenòmens físics que estan estrictament relacionats amb la presència de càrregues elèctriques. Es pot manifestar a través de diferents propietats físiques com: les càrregues elèctriques, el corrent elèctric, el potencial elèctric, el magnetisme, etc.

Els primers fenòmens elèctrics els va descobrir l’any 600 a.C. Tales de Mileto, un matemàtic grec. Mileto va descobrir que si fregava dos cossos amb unes característiques concretes podia atraure cossos lleugers com pols o palla.

Pel que fa a l’origen de la paraula aquesta prové del grec “elektron”.

Per altra banda, l’electricitat des de fa molts anys la utilitzem els humans per crear llum, calor, moviment mitjançant les instal·lacions elèctriques. Per tant, molt sovint els problemes elèctrics estan relacionats amb la instal·lació elèctrica de la nostre llar.

Algunes de les invencions més emblemàtiques relacionades amb l’electricitat són la bombeta, la màquina elèctrica, la pila, l’aparició de les centrals elèctriques, la tasca de les quals és produir electricitat, va ser una gran invenció per a l’home.

Alguns dels problemes més comuns relacionats amb l’electricitat poden ser: els relacionats amb la falta de seguretat en la instal·lació, que poden provocar greus lesions en les persones i animals. També els problemes relacionats amb la falta de servei per curtcircuits, els quals poden provocar un incendi. El contacte directe amb endolls o cables, el contacte indirecte, escalfament per sobrecàrrega, i per canalitzacions amb mal estat.

Els tècnics electricistes

Són els encarregats d’arreglar des d’un endoll fins a instal·lacions de centres de càrrega, panells elèctrics domèstics i industrials, línies d’alta tensió…

El treball de l’electricista no es limita a treballar en vivendes o edificis, amb el creixement de la industria els electricistes s’han format i capacitat per a realitzar treballs com la reparació i manteniment preventiu de tot tipus de motors elèctrics monofàsics i trifàsics, contactors, limitadors elèctrics, arrencadores suaus (soft start), variadors de freqüència, temporitzadors, electrovàlvules, connexions en estrella i delta de transformadors, maneig adequat de conductes i canonades per a us en instal·lacions elèctriques i respectant la normativa de seguretat que suggereix el codi nacional elèctric (còdi NEC).

Per a treballs en la industria i les fàbriques, els tècnics electricistes han de tenir també coneixements d’electrònica, conèixer sobre automatització i sensòrica, transductors i adequadors. També, saber sobre senyals digitals i analògiques i conèixer sobre els controladors lògics programables anomenats Plc’s.

Els elements de treball

Els electricistes treballen amb materials, eines manuals i amb equips de verificació i control, entre els que hi trobem:

 • material elèctric: cables, proteccions elèctriques, terminals de connexió,….
 • multímetreo polímetre
 • multitester
 • alicates
 • Tornavís
 • Cinta aïllant
 • Provador de tensió

Els automatismes es defineixen com als sistemes que aconsegueixen que una màquina s’accioni i realitzi la seva tasca sense la necessitat que una persona física ho realitzi. Els automatismes, per tant, són les pantalles que regulen el procés que fan les màquines en general i altres aparells electrònics més senzills. Aquests sistemes comporten que l’home no hagi de fer l’acció que comporta l’aparell on hi ha un automatisme instal·lat. Són aparells intel·ligents que estan pensats per a millorar el dia a dia de les persones.

Alguns dels automatismes més habituals en la vida quotidiana són:

 • Els motors per persianes: s’instal·len fàcilment i porten uns comandaments a distància els quals ens permeten programar-los, activar-los i desactivar-los.
 • Els automatismes de finestres: per a aquells habitatges els quals tenen finestres a grans altures i resulta difícil obrir-les i tancar-les, aquests sistemes ho faciliten a través d’un comandament a distància o un polsador de paret.
 • Comandaments per a portes de garatge: són petits comandaments a distància els quals activen o desactiven la porta d’un garatge per tal que aquesta s’obri o es tanqui automàticament.
 • Els automatismes per a persones minusvàlides: els són de gran utilitat ja que els faciliten molt la vida dins la seva llar. Hi ha molts sistemes que responen a les diferents necessitats que tenen aquestes persones.

Hi ha automatismes industrials que són molt més elaborats i complexes.