CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

LLAUNERIA

LLAUNERIA - cab

MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A QUALSEVOL PROBLEMA O AVARIA D’AIGUA I GAS

 Fem instal·lacions, manteniments i reparacions. . Totes les marques i tots els sistemes.

Si no es pot reparar, canviem per nou, sempre amb la millor relació qualitat/preu.

Atenem particulars, comerços, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

 Si et cal corregir o actualitzar les teves instal·lacions o t’ha sorgit alguna avaria, no dubtis en trucar-nos, SOM RÀPIDS I EFICAÇOS, ESPECIALISTES EN PROBLEMES CRÒNICS I DE DIFÍCIL SOLUCIÓ.


DISPOSEM DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES PER A LA DETECCIÓ DE LES AVARIES A l’INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS


LLAUNERIA - in 1
LLAUNERIA - in 2

Podràs visualitzar l’interior de les teves canonades i comprovar el que hi passa mitjançant l’enregistrament que proporcionen les nostres càmeres submergibles i amb il·luminació pròpia.

Solucionem problemes de falta de caudal d’aigua o de pressió, embossaments, filtracions, cisternes i tots els sanitaris, desaigües , aixetes, sifons, males olors, humitats…

 Quan utilitzes la dutxa i algú altre obre una aixeta, disminueix el caudal d’aigua?

No et preocupis, MURIOLTEC té la solució i moltes vegades aquesta solució no és ni complexa ni costosa.

Si creus que encara tens algun tram de plom o galvanitzat en les teves canonades, confia en el nostre sistema de renovació exprés. Mira per la teva salut i la dels teus, segons normativa local i de la OMS, aquestes antigues canonades són perjudicials i no es poden utilitzar per a conduir aigua de consum humà.

 Cuida la teva Caldera i els teus Electrodomèstics, DESCALCIFICA L’AIGUA.

Instal·lem descalcificadors domèstics, comercials i industrials. Reparem descalcificadors, fem manteniment i recuperació de descalcificadors amb resines saturades. Som especialistes en anàlisi de qualitat de l’aigua de consum o de servei.

4 de cada 10 reparacions que es realitzen en sistemes que utilitzen l’aigua són a causa de l’acumulació de calç

Utilitzem les tecnologies més avançades per a instal·lar serveis que utilitzen aigua i desaigües, com pot ser; lavabos, aigüeres, vàters, bidets, dutxes, rentadores, rentaplats o el conjunt de tots ells a la vegada en qualsevol lloc, sigui subterrani o a molta distància del clavegueram públic o inclús sense clavegueram públic. Aquests sistemes poden donar servei domèstic, comercial i d’hostaleria.

PER POSAR UN EXEMPLE: Una cuina o cambra de bany en el teu subterrani encara que l’escomesa del clavegueram estigui més alta, que hi hagi molta distància o inclús que no n’hi hagi.

Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions d’aigua, gas, llum i clima, segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

 Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

Instal·lem i reparem sistemes d’osmosi inversa i mantenim i canviem els seus filtres.

Especialistes en filtratge de l’aigua, depuradores i potabilitzadores domèstiques per UV.

Solucionem problemes d’acumulació de calç en canonades d’aigua calenta i calderes.

Instal·lem bombes per estabilitzar i augmentar la pressió en cada punt de consum.

Moltes vegades, les avaries no es produeixen en els propis aparells, sinó que ells mateixos manifesten els primers símptomes d’un problema en la instal·lació.

Una bona i correcta instal·lació comença sempre en les canonades, han de ser de qualitat, antiincrustants (no s’hi enganxa la calç) i per les que porten accessoris, aquests han de tenir unes acurades connexions.

Atenció empreses i comerços; Fem instal·lacions complertes, inclús clau en mà, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el vostre despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua.

Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

AVANÇAT ALS PROBLEMES;

Fem acurades inspeccions preventives per intentar preveure futures avaries en les teves instal·lacions. Proposem accions correctives sense cap mena de compromís de realització.

Una bona revisió a temps amb les posteriors correccions fetes t’estalvia futures avaries d’ urgència costoses i gens grates.

 També per protegir-la segons les disposicions de les normatives i per les exigides per la majoria de les companyies d’assegurances.

 Redactem Estudis personalitzats, beneficia’t de les millores en consum a la baixa, reals i garantides.

 Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

El llauner o lampista és l’ofici que du a terme una persona que repara o construeix objectes de llauna. Tanmateix, la seva activitat esta relacionada amb la reparació i el manteniment de les instal·lacions d’aigua, gas o electricitat.

La paraula llauner o lampista prové de la traducció de “fontaneria” de la llengua espanyola. L’origen d’aquesta paraula remot del llatí “fontana”.

L’ofici del llauner o del lampista neix a l’Antiga Roma. Els primer llauners o lampistes eren aquelles persones que construïen canals de pedra per tal de conduir l’aigua fins als banys dels palaus dels emperadors. Tanmateix, aquests canals també els construïen per desallotjar l’aigua cap a les clavegueres.

Les tècniques emprades a l’ofici han anat evolucionant amb el pas del temps. La pedra de l’Antiga Roma es va substituir per tubs de ferro fos i aquest per altres materials com el coure, el PVC, entre molts d’altres.

LES FUITES DE GAS I AIGUA

Les fuites de gas es caracteritzen per una sortida o escapada sobtada. Normalment són causades accidentalment per avaries.

És important avisar el més ràpid possible quan sentim olor a gas, o bé, quan creiem que hi ha una possible fuita de gas, ja que aquest pot reaccionar amb l’oxigen i crear una explosió.

 Les instal·lacions del gas d’un habitatge estan formades normalment per:

  • La clau de pas: permet obrir i tancar l’entrada de gas a la llar
  • Comptador: aparell que mesura el consum de gas
  • Tubs rígids i flexibles: els rígids connecten el comptador amb els aparells fixes de la vostre llar i els flexibles amb els aparells mòbils
  • Claus dels aparells: són aquelles claus que permeten tancar el pas del gas en un aparell concret.
  • Reixes de ventilació: són imprescindibles a la vostra llar sempre que hi hagi aparells de gas. Permeten la ventilació i eviten les bosses de gas perilloses.
  • Conductes de sortida de fum: han de ser verticals i han de col·locar-se sobre l’aparell en qüestió. Han de tenir sortida a l’exterior.

Les fuites d’aigua normalment són causades accidentalment per avaries.

 Una bona manera de reduir riscos i desastres és prevenir-les, és a dir, en el cas que es tingui una sospita es poden dur una sèrie d’accions per tal de comprovar si tens una fuita d’aigua:

  1. Identificar la posició del comptador d’aigua.
  2. Comprovar que el comptador funcioni correctament. Per a fer-ho s’ha de deixar una aixeta oberta de la vostra llar o local. En aquest moment el comptador ha de anotar moviment (la última xifra vermella ha de moure’s ascendentment)
  3. A continuació, manteniu l’aixeta en funcionament i tanqueu la clau de pas del comptador i, seguidament, assegureu-vos que el comptador no anota moviment.
  4. Si la clau de pas del comptador és oberta i els vostres serveis del local o llar estan tancats, observeu si el comptador ha enregistrat consum d’aigua. En el cas que el comptador enregistri consum, hi pot haver una fuita a la vostra instal·lació, ja que el comptador només anota si hi passa aigua.