CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

REFORMES INTEGRALS DE VIVENDES, LOCALS COMERCIALS I HOTELS

REFORMES INTEGRALS COMERÇOS –VIVENDES –HOTELS cab 

MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A LES TEVES REFORMES, ADEQUACIONS I ACONDICIONAMENT DE LES TEVES INSTAL·LACIONS

Amb una sola empresa ho pots fer tot, ELECTRICITAT, LLAUNERIA, GAS, CLIMATITZACIÓ, EVACUACIÓ D’AIGÜES SERVIDES, IL·LUMINACIÓ, ADEQUACIÓ DE LOCALS A NORMATIVES O LIMITACIONS IMPOSADES AL PROJECTE.

Fem instal·lacions complertes, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el teu despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

Realitzem el projecte que ens demanis o te’l dissenyem o inclús podem assentar-nos i fer-lo plegats.


Disposem de tots els mitjans per a la efectuació de la totalitat de les obres i instal·lacions a realitzar, amb la corresponent coordinació i direcció per dur-ho a terme.


Els nostres millors treballs són claus en mà (claus en mà vol dir que t’he n’oblidaràs del transcurs de l’obra i rebràs les claus del teu local, vivenda.. acabat i apunt per estrenar!).

Projectes per a particulars, comerços, hotels, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

Si has de renovar o reformar les teves instal·lacions o has d’assolir un projecte per a la obertura d’un nou local, no dubtis en trucar-nos, SOM PRÀCTICS I EFICAÇOS, ASSOLIM LA TOTALITAT DE LES FEINES A REALITZAR AMB PROFESSIONALITAT I EXPERIÈNCIA.

REFORMES INTEGRALS COMERÇOS –VIVENDES –HOTELS in 01
REFORMES INTEGRALS COMERÇOS –VIVENDES –HOTELS in 02

Solucionem problemes crònics, humitats de tots tipus, filtracions, sorolls, males olors, pressió d’aigua deficient, creuaments, manca de seguretat en les instal·lacions, …

Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

 Si creus que encara tens algun tram de plom o galvanitzat en les teves canonades, confia en el nostre sistema de renovació exprés. Mira per la teva salut i la dels teus. Segons normativa local i de la OMS, aquestes antigues canonades són perjudicials i no es poden utilitzar per a conduir aigua de consum humà.

 Cuida la teva Caldera i els teus Electrodomèstics, DESCALCIFICA L’AIGUA.

Instal·lem descalcificadors domèstics, comercials i industrials. Reparem descalcificadors, fem manteniment i recuperació de descalcificadors amb resines saturades. Som especialistes en anàlisi de qualitat de l’aigua de consum o de servei.

4 de cada 10 reparacions que es realitzen en sistemes que utilitzen l’aigua són a causa de l’acumulació de calç

Utilitzem les tecnologies més avançades per a instal·lar serveis que utilitzen aigua i desaigües, com pot ser; lavabos, aigüeres, vàters, bidets, dutxes, rentadores, rentaplats o el conjunt de tots ells a la vegada en qualsevol lloc, sigui subterrani o a molta distància del clavegueram públic o inclús sense clavegueram públic. Aquests sistemes poden donar servei domèstic, comercial i d’hostaleria.

PER POSAR UN EXEMPLE: Una cuina o cambra de bany en el teu subterrani encara que l’escomesa del clavegueram estigui més alta, que hi hagi molta distància o inclús que no n’hi hagi.

Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions d’aigua, gas, llum i clima, segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

Solucionem problemes d’acumulació de calç en canonades d’aigua calenta i calderes.

Instal·lem bombes per estabilitzar i augmentar la pressió en cada punt de consum.

Moltes vegades, les avaries no es produeixen en els propis aparells, sinó que ells mateixos manifesten els primers símptomes d’un problema en la instal·lació.

Una bona i correcta instal·lació comença sempre en les canonades, han de ser de qualitat, antiincrustants (no s’hi enganxa la calç) i per les que porten accessoris, aquests han de tenir unes acurades connexions.

 Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

 Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

AVANÇAT ALS PROBLEMES;

Fem acurades inspeccions preventives per intentar preveure futures avaries en les teves instal·lacions. Proposem accions correctives sense cap mena de compromís de realització.

Una bona revisió a temps amb les posteriors correccions fetes t’estalvia futures avaries d’ urgència costoses i gens grates.

 Avui en dia la tecnologia ens permet no només gaudir dels serveis que utilitzen el corrent elèctric , sinó que també ens permet protegir-los perquè durin molts anys.

La tecnologia també ens permet estalviar en el consum elèctric d’ aquests serveis dels que ja difícilment en podem prescindir.

MURIOLTEC analitza la teva instal·lació per reduir el consum elèctric just al necessari. També per protegir-la segons les disposicions de les normatives i per les exigides per la majoria de les companyies d’assegurances.

Redactem Estudis personalitzats, beneficia’t de les millores en consum a la baixa, reals i garantides.

 LA IL·LUMINACIÓ LED

La il·luminació Led ha avançat ens els últims anys fins a arribar a una qualitat quasi immillorable i inimaginable fa molt poc temps enrere.

Amb una sola d’aquestes bombetes de només 2 a 3 wats de bona qualitat podem aconseguir el llum d’un ull de bou de 50 wats !! Això es converteix en un estalvi energètic increïble, en aquest cas consumeixen entre 16 i 25 vegades menys.

Avui en dia, ja és possible instal·lar Leds en qualsevol tipus de punt de llum.

 AÏLLAMENT TÈRMIC, D’AMBIENTS O DE CANONADES

L’aïllament tèrmic és una tècnica o mètode que s’utilitza per tal de aïllar tèrmicament un espai determinat, de manera que en aquest si redueixi la calor que es transmet des del medi ambient. Aquest procés es fa gràcies a les característiques que tenen certs materials amb la capacitat d’aïllar tèrmicament o bé amb baixa conductivitat tèrmica.

L’aïllament tèrmic permet consumir menys energia ja que manté de forma estable la temperatura del interior de l’edifici o espai aïllat tèrmicament, permet una millor protecció de les persones i els bens d’aquestes i, tanmateix, permet protegir l’ambient. Els beneficis ambientals que produeix l’aïllament tèrmic són considerables ja que redueix la contaminació de l’ambient, el CO2, l’efecte hivernacle i la pluja àcida.

La principal propietat dels materials que serveixen per a l’aïllament tèrmic és que aquests materials tenen molt baixa conductivitat elèctrica o tèrmica. Alguns dels materials que s’utilitzen normalment per aïllar edificis, espais o canonades són:

 • Poliestirens extruïts i Poliestirens expandits
 • PUR
 • Llanes minerals, d’ovella, de roca i de vidre
 • Poliuretà
 • Panells Sandwich
 • Productes lleugers reflectants
 • Vegetals com palla, corcó natural, etc.
 • Entre d’altres.

El millor moment per a instal·lar els aïllaments tèrmics és quan es realitza una reforma ja que en aquest moment és més econòmic.

L’aïllament tèrmic es pot dur a terme en parets, terres, sostres, finestres, canonades, instal·lacions de gas i aigua, teulades, etc.

INSONORITZACIÓ D’AMBIENTS I CANONADES

La insonorització acústica o l’aïllament acústic és la utilització d’objectes o materials per tal d’aïllar o reduir el soroll que s’emet entre l’exterior i l’interior, entre dos espais exteriors o entre dos espais interiors. Quan parlem d’espai interior ens referim a edifici, local, empresa, habitatge o llar.

Per tal d’aïllar un ambient cal realitzar un informe de mesurament acústic el qual demostri que el soroll que hi ha a l’ambient en qüestió és superior al que està permès per llei, i a partir d’aquí és quan es proposaran les mesures correctores i aïlladores necessàries i adequades a l’espai que s’està aïllant i al soroll que s’està emetent.

El soroll es crea quan les ones sonores impacten sobre un element i creen una certa vibració, segons la potència d’aquestes ones sonores i segons el material amb el que xoquen el soroll serà més fort o més fluix.

Normalment, hi ha parets, sostres, terres, etc. que absorbeixen part del soroll i, per tant, funcionen com a aïllants sonors. No obstant a vegades aquestes infraestructures no són suficients per a aïllar un soroll més potent i llavors és quan s’han d’utilitzar mesures d’aïllament extres. Algunes d’elles són:

 • Les pantalles acústiques: són estructures que es posen entre la font que emet el soroll i l’espai que es vol aïllar. N’hi ha de molts tipus i de molt diferents.
 • Utilització de materials aïllants en la construcció d’edificis.
 • Els gabinets, sales i tancaments de zones industrials.
 • Els silenciadors.
 • Els dispositius per a controlar els sorolls de centrals elèctriques, de petroli, de gas, etc.

Els espais que normalment s’han d’aïllar acústicament són els edificis en la construcció d’aquests, en infraestructures, en habitatges i locals particulars, espais naturals i els seus voltants, en qualsevol edifici o local urbà, en les obertures de nous negocis, i en locals acústics, és a dir, locals destinats a l’audició.

Pel que fa als instruments que s’utilitzen per a calcular si és necessari l’aïllament acústic o no, aquests són:

 • Una font sonora omnidireccional
 • Un generador de soroll rosa-blanc
 • Un amplificador de la potència
 • Una màquina d’impactes si el soroll emès és d’impacte.

Finalment, anomenar que hi ha tres formes de mesurar l’acústica d’un espai:

 • Mesura de soroll aeri: mesura si els locals estan ben aïllats horitzontalment i verticalment.
 • Mesura de soroll aeri de façana: mesura si la insonorització de dos locals es correcta verticalment.

Mesura de soroll d’impacte per a terres: mesura si l’aïllament horitzontal és el correcta i adequat pel soroll d’impacte que es pot produir en aquest.