CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

TELEFONIA, XARXES DE DADES I COMUNICACIONS

31-cabecera telefonia

MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A QUALSEVOL PROBLEMA O AVARIA DE TELEFONIA, XARXES I COMUNICACIONS

 Fem instal·lacions, manteniments i reparacions. Totes les marques i tots els sistemes.

Si no es pot reparar, canviem per nou, sempre amb la millor relació qualitat/preu.

Atenem particulars, comerços, despatxos, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

 Si tens nous projectes elèctrics o t’ha sorgit alguna avaria, no dubtis en trucar-nos, SOM RÀPIDS I EFICAÇOS, ESPECIALISTES EN PROBLEMES CRÒNICS I DE DIFÍCIL SOLUCIÓ.

Instal·lem, mantenim i reparem xarxes de telèfons, Wifi, PLC, UTP, BNC, xarxes de dades i de comunicacions .

Ampliem xarxes existents.

Instal·lem i mantenim el cablejat necessari per al correcte funcionament de tot tipus de línies  telefòniques, de dades i Internet en tot tipus d’infraestructures (aèria, façana, canalitzada, interior, etc.)

Instal·lació  i Crimpat de Racks, instal·lacions d’electrònica de xarxa.

Instal·lació i cablejat de xarxes de dades comercials i industrials.

Solucionem problemes de sorolls, falta de volum, interferències cròniques, persistents o en dies de pluges.

També solucionem problemes de talls intermitents de comunicació, mala recepció, xarxes lentes, interrupcions de Datàfon bluetooth / Wifi / GSM.. etc..

 Solucionem problemes de deficiències en el servei atribuïbles a instal·lacions internes (no pertinents a defectes del servei de la companyia telefònica)

 Moltes vegades, les avaries no es produeixen en els propis aparells, sinó que ells mateixos manifesten els primers símptomes d’un problema en la instal·lació.

Una bona i correcta instal·lació comença sempre en l’interior, amb cables mallats de molt bona qualitat i acurades connexions.

TELEFONIA –XARXES –COMUNICACIONS in 02
TELEFONIA –XARXES –COMUNICACIONS in 01

Atenció empreses i comerços; Fem instal·lacions complertes, inclús clau en mà, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el vostre despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua.

 Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions de llum, clima, gas i aigua segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

 Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

 Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

AVANÇAT ALS PROBLEMES;

Fem acurades inspeccions preventives per intentar preveure futures avaries en les teves instal·lacions. Proposem accions correctives sense cap mena de compromís de realització.

Una bona revisió a temps amb les posteriors correccions fetes t’estalvia futures avaries d’urgència costoses i gens grates.

 Avui en dia la tecnologia ens permet no només gaudir dels serveis de veu i dades que utilitzen cablejat o transmissió aèria, sinó que també ens permet protegir-los perquè durin molts anys.

La tecnologia també ens permet estalviar en el consum d’ aquests serveis dels que ja difícilment en podem prescindir.

MURIOLTEC analitza la teva instal·lació segons les teves costums de comunicació i us de dades per reduir el consum just al necessari. També per protegir-la segons les disposicions de les normatives i per les exigides per la majoria de les companyies d’assegurances.

Redactem Estudis personalitzats, beneficia’t de les millores en consum a la baixa, reals i garantides.

Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

Les xarxes de dades també es coneixen com a xarxes d’ordinadors, comunicació de dades o informàtiques. En general, són conjunts informàtics interconnectats els quals transmeten informació a través del compartiment de dades.

La finalitat o objectiu de les xarxes de dades és compartir informació, eines, recursos, serveix a distància. Tanmateix, és fer-ho de forma segura i fiable de manera que aquesta xarxa augmenti la velocitat de transmissió d’informació i la fàcil disponibilitat d’aquesta.

Quan parlem de la composició de les xarxes de dades hem de considerar 5 aspectes que les composen:

 1. El Software: permet la interconnexió entre els diferents aparells per poder accedir a la informació i dades.
 2. El Hardware: relacionat amb l’adaptador de xarxa el qual permet el traspàs de dades d’uns ordinadors o aparells a altres.
 3. Els dispositius d’usuari: com servidors o espais d’emmagatzematge en xarxa
 4. Els dispositius de xarxa: són aquells dispositius que permeten unir uns aparells amb els altres, n’hi ha de diferents com per exemple: commutador, router, pont de xarxa, punt d’accés sense fils, etc.
 5. Els protocols de xarxes: ens els quals hi ha diferents tipus, com el model OSI, el TCP/IC i altres estàndards.

Hi ha molts tipus de classificacions segons que dependran del criteri que s’observa. No obstant, una de les més utilitzades és segons la mida de la informació o dades que s’estan compartint i, segons la distància en la que es troben els diferents aparells informàtics, així doncs, torbem:

 • PAN: Xarxa d’Àrea Personal: són aquelles xarxes que connecten els aparells d’una sola persona, per exemple les que trobem a la nostra llar. Solen ser d’un privat.
 • LAN: Xarxa d’Àrea Local: normalment és de propietat privada ja que serveix per a aparells que es troben dins d’un mateix edifici, oficina, etc.
 • MAN: Xarxa d’Àrea Metropolitana: pot ser de propietat privada o pública, ja que avarca connexions entre equips que poden estar a tota una ciutat. També pot interconnectar diferents LAN’s.
 • WAN: Xarxa d’Àrea Extensa: poden ser de propietat privada o pública. Normalment inclouen la connexió d’aparells entre extensions geogràfiques molt grans (nacionals, internacionals).

Els aparells de telefonia són aparells que permeten la comunicació i transmissió de sons a llarga distància entre dues o més persones. Ho fan a través de mitjans elèctrics o electromagnètics.

El funcionament és el següent: a través d’un aparell de telefonia es converteixen les ones sonores que produeix una de les persones que s’està comunicant en energia elèctrica. Aquesta és torna a convertir en energia elèctrica en el moment en que arriba a l’aparell telefònic que té l’altra persona que, en aquest cas, escolta.

Hi ha tres grans tipus de telefonia:

 1. La telefonia mòbil o cel·lular: és un sistema de comunicació, que com el nom molt bé indica és mòbil. Està format per una xarxa de comunicacions i uns terminals que l’hi proporcionen tenir accés a aquesta xarxa. El fet que sigui una sistema de telefonia mòbil implica que l’aparell que proporciona aquest sistema sigui petit, movible i que no necessiti cables; aquest aparell és el que facilita i proveeix comoditat a aquells usuaris o clients que l’utilitzen ja que es poden comunicar amb els altres independentment de l’hora o l’espai on es trobin.

El funcionament d’aquests aparells és el següent: el sistema de telefonia o xarxa de telefonia estan en connexió a través d’unes ones o freqüències que són diferents a les de la telefonia tradicional. Aquestes ones es transmeten de l’aparell mòbil al sistema telefònic i el sistema telefònic ho retransmet al receptor i, així, constantment. Segons les freqüències en que el mòbil opera es pot comunicar-se a través d’ell a qualsevol part del món.

 1. La telefonia fixa o tradicional: és aquell tipus de telefonia en que almenys un dels aparells que transmet informació, normalment el que realitza la trucada, està instal·lat a un lloc fixa, és a dir ha d’estar connectat a una xarxa commutada de telecomunicacions que és fixa en aquest cas. La telefonia fixa normalment està proporcionada gracies a un servei que dóna a cada aparell telefònic una sèrie de números que l’identifiquen nacionalment i internacionalment. Aquesta sèrie de números l’hi permeten fer trucades i rebre’n. Tanmateix, aquest tipus d’aparells fixes també poden accedir als serveis d’emergència, rebre assistència tècnica gràcies a l’operadora, accedir a informació general, accedir a serveis especials per a persones discapacitades, etc.

Un altre exemple de telefonia fixa, no tan comú com l’anterior, és el servei de telèfon fixa i públic, i es troben al mig dels espais públics (carrers, centres comercials, etc.). Aquest tipus d’aparells estan desapareixen ja que tothom utilitza el telèfon mòbil.

 1. La telefonia IP: és aquells telefonia que permet la comunicació a través de reds TCP/IP. La telefonia d’IP permet la transmissió de veu, vídeo i dades gràcies a xarxes informàtiques que permeten les trucades telefòniques. Ho fa a través de dividir la informació que es vol transmetre en paquets de dades que la mateixa telefonia classifica i aquests són enviats al destinatari escollit.

Aquesta telefonia permet fer conferències, trucades i vídeos sempre i quan el dispositiu estigui connectat a Internet o a una xarxa de LAN o WAN. El fet que estigui connectada a una LAN o WAN permet llibertat i flexibilitat als usuaris.

Així doncs, la telefonia IP apareix com a una nova forma més avançada a la telefonia tradicional, de manera que aquesta és mes econòmica, ofereix més prestacions i està més evolucionada.